Instalace CCTV - Škola

Příklad CCTV zabezpečení - škola

MONITOROVÁNÍ ŠKOL

Zločiny, které se stávají ve školách, jsou obvykle méně závažné trestné činy, jako např. krádeže oblečení nebo jiných osobních věcí, vymáhání malých peněžních částek, šikana mladších studentů staršími. Avšak množství závažnějších přestupků, včetně bití a zločinů spojených s prodejem drog, se také stává vzrůstajícím problémem. Mnoho lidí chápe, že dokonce ani nejlepší výchovná opatření nemohou tento problém vyřešit - je potřeba komplexní zásah. Jednou z účinných metod zvyšujících úroveň bezpečnosti ve škole je CCTV monitorovací systém, zjevně snižující počet excesů.

 

Zaznamenané události mohou být často jediným důkazem, jelikož svědci obvykle nechtějí "vypovídat" proti jejich spolužákům, kvůli strachu z vyřazení z kolektivu, nebo ve strachu o jejich vlastní bezpečnost. Kromě zlepšení bezpečnosti, CCTV monitorování napomáhá chránit školní infrastrukturu a vybavení proti vandalismu - problému většiny současných škol.

 

instalace CCTV - škola

 

Principy sledování
Jak výchovné orgány, tak firmy projektující a implementující projekt by si měli uvědomit, že tento druh rozsáhlé budovy/budov s velkým počtem místností a mnoha přináležitostmi, stejně tak jako finanční omezení, budou silně podmiňovat rozsah a preciznost systému. V první řadě - měla by být zajištěna celková prohlídka a vybavení pouze několika významných míst zařízeními umožňujícími přesnou identifikaci osob.

 

Co monitorovat a jak?

Především by měly být sledovány všechny možné vchody na školní území. Vybavení použité v těchto místech by mělo zajišťovat jednoznačnou identifikaci vcházejících osob. Kamery musí být umístěny poblíž vchodů nebo musí být vybaveny objektivy s velkou ohniskovou vzdáleností. To zaručí, že zaznamenaný materiál poskytne detailní informace o vzhledu každého, kdo vstoupí do školy, včetně cizích osob.

 

Chodby a šatny jsou dalšími místy, kde jsou kamery nepostradatelné. Kamery by měly být umístěny co nejvýše je to možné - to zaručí širokou oblast sledování (bez zatarasení pohledu na jednu osobu jinou osobou - často jsou zde tlačenice lidí), a pomůže chránit kamery proti poškozování.

 

Chodby jsou často dlouhé a úzké - případ vyžaduje množství kamer. Měly by být uspořádány takovým způsobem, aby každá kamera pozorovala tu další (např. jdou umístěny na dvou opačných koncích chodby). To umožní zaznamenání možných pokusů o zničení kamer.

 

Nejdiskutabilnějším problémem, zda na tomto místě mají nebo nemají být kamery namontovány, jsou   umývárny a záchody. Podle názoru ředitele jsou tyto místnosti extrémně náchylné na řádění vandalů a různé excesy. často jsou studenty považovány za nejlepší kuřárny.

 

Z výše uvedených důvodů většina škol v těchto místnostech zavádí CCTV monitorování. Monitorování poskytuje kontrolu nad hlavní částí místnosti, avšak vnitřní prostor kabinek je z monitorování vyloučen. Takové monitorování splňuje úkol (dokonce je i možné odhalit kuřáka pomocí stoupání kouře) a nenarušuje soukromí osob. Úroveň monitorování by měla být konzultována s rodiči (např. v rámci rodičovského sdružení).
Na takových místech se používají menší dome kamery. Stejně populárními kamerami jsou modely s nastavením zorného úhlu.

 

Poslední oblastí, která by měla být také monitorována, je okolní prostředí školy, tj. dětská hřiště, sportovní hřiště, bazén, parkoviště, nebo jiná místa pravidelně navštěvovaná mladými lidmi.

 

Jelikož máme k dispozici omezený počet kamer a velkou monitorovanou oblast, je úlohou monitorování obvykle poskytnout celkový rozhled nad oblastí, bez možnosti přesné identifikace. Pro zlepšení základní úrovně účelnosti je důležité použít barevný systém, zvyšující přesnost rozpoznávání.

 

makety kamer - tajná zbraň

Podstatnou součástí každého monitorovacího systému, zvláště tohoto druhu, je psychologický aspekt. Pouhá myšlenka na to, že jsou sledováni, přinucuje lidi chovat se slušně, kultivovaným způsobem. Tento fakt by měl být používán pro "zintenzivnění" vizuální existence systému pomocí několika maket kamer, upevněných na méně krizových místech. Tato oblíbená metoda odrazující potenciální pachatele podstatně snižuje náklady na celou instalaci, je však skuteěně efektivní, pokud mají makety realistický vzhled - ideální řešení vyžaduje na pohled identické předměty s těmi, které jsou schopné provozu.

 

Vzhled a montáž kamer

Kvůli charakteru monitorovaných míst (s mladými lidmi majícími dosti energie) mohou být kamery vystaveny neúmyslným nebo záměrným škodám. Pro zamezení přímého přístupu ke kameře, by měly být upevňovány tak vysoko jak jen to bude možné, pomocí doplňkových krytů, které každému zabrání v manipulování se zařízením. Měly by být použity pevné držáky, necitlivé vůči např. úderu míčem. Upřednostňovaný druh je vyroben z kovu a se závitem, raději než s levným, plastickým spojem. V případě stropních dome kamer by měly být zvoleny anti-vandal, účinné polykarbonátové kryty.

 

Výběr monitorů a jejich umístění

Monitor se obvykle instaluje na vrátnici, často také ve sborovně a na ředitelství školy. Je důležité, aby byly vybrány monitory s přiměřenou úhlopříčkou. Pokud má být monitor používán pouze příležitostně, pro opětovné prohlédnutí zaznamenaného materiálu, dostačující bude 15"-19" obrazovka. V případě živého prohlížení obsluhou a použití rozdělení obrazovky, jsou preferovány velkoplošné obrazovky, alespoň 24".

 

Prohlížení a nahrávání

V současnosti je standardním způsobem zaznamenávání obrazového materiálu digitální nahrávání na hard disky. V případě školských institucí jsou potřeba digitální video rekordéry (DVR) s mnoha vstupy. Moderní DVR umožňují přístup k obrazovým datům prostřednictvím sítě LAN nebo Internet.
Obecně je doporučeno používat minimálně 16-kanálové DVR, dokonce i když je počet kamer momentálně nižší.

 

Shrnutí

Instalace video monitorovacího systému (se schopností záznamu) do škol výrazně zvyšuje stupeň bezpečnosti, a také zlepšuje pracovní podmínky pro zaměstnance a prostředí výuky pro studenty. Snižuje počet excesů a minimalizuje škody ve školní infrastruktuře, takže se považuje za velmi ekonomický krok. Jednoduše šetří peníze, které by byly potřeba na opravy a renovace, a také zaručuje navrácení investovaných prostředků.

 

Ve školách, kde byly nainstalovány nějaké kamery, bylo zaznamenáno obrovské zvýšení bezpečnosti. Proces instalování video monitorovacích systémů ve školských zařízeních se v mnoha zemích zrychluje. Nynější systémy jsou často rozšiřovány a zlepšovány, aby splňovaly vyšší požadavky na lepší kontrolu prostředí škol a bezpečnost.