Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ na webu: cctv-prodejce.cz

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Osobní data, která uvedete při objednání zboží slouží výhradně pro potřeby provozovatele tohoto e-shopu (CLR s.r.o.) a nebudou poskytnuta jiným subjektům.

CLR s.r.o. neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne tato data dobrovolně. Takováto data mohou být získána v případě, kdy se osoba dobrovolně zaregistruje za účelem využívání služeb webu cctv-prodejce.cz. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány, ani prodány třetí straně, kromě případů kdy je na tuto skutečnost uživatel upozorněn.

CLR s.r.o. si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy - vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě. Uživatelé by také měli vzít na vědomí, že data, která dobrovolně poskytnou do diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí stranou. Takovéto využití osobních informací však nelze kontrolovat a CLR s.r.o. za toto nemůže nést a neponese žádnou odpovědnost.

Na žádost uživatele podnikne CLR s.r.o. veškeré přiměřené kroky k odstranění všech osobních dat daného uživatele.


Provozovatel e-shopu CCTV-prodejce.cz může využít e-mail zákazníka pro zaslání jednorázových informací o novinkách a slevách v e-shopu CCTV-prodejce.cz.  V případě, že si zákazník nepřeja zasílání uvedených informací, zašle na e-mail: shop@clr-czech.com zprávu a do přemětu zadá " INFORMACE NEZASÍLAT".

1.10.2008 CLR s.r.o.