Technická podpora: +420 607679556 , e-mail: podpora@clr-czech.com
0 pol.0,00 

Žádné produkty v košíku.

GRADE -Stupně zabezpečení 1-4

GRADE – Stupně zabezpečení

U instalací poplašných systémů je v Evropské unii a tím pádem i v ČR aktuálně platnou normou PN-EN 50131-1:2009 upřesňující systémové požadavky na instalované komponenty v poplašných systémech objektů a norma PN-EN 50130-5:2002 představující nároky na prostředí ve kterém jsou instalovány.
Tab. 1. Norma EN50131-1 uvádí čtyři stupně (Grade 1-4) zabezpečení

 

Grade 1 pro instalace v objektech s nízkým stupněm rizika
Grade 2 pro instalace v objektech s nízkým nebo středním stupněm rizika
Grade 3 pro instalace v objektech se středním nebo vysokým stupněm rizika
Grade 4 pro instalace v objektech s vysokým stupněm rizika

 

S ohledem na typ narušitele, před nímž bude objekt chráněn systém splňující daná kritéria, musíme dle normy  PN-EN 50131-1:2009 rozlišovat:

grade 2grade

  • Grade 1 – narušitel má malé znalosti o poplašných systémech a při       jejich narušování bude používat základní, snadno dostupné nástroje, jako jsou páčidla, kladiva….
  • Grade 2 – narušitel má základní znalosti o poplašných systémech a při jejich narušování bude používat široké spektrum obecně dostupných nástrojů (např. multimetr).
  • Grade 3 – narušitel má dobré znalosti o poplašných systémech a má přístup k specializovaným nástrojům sloužícím k proniknutí do systému, včetně alespoň částečné znalosti poplašných systémů.
  • Grade 4 – narušitel má nejen kompletní znalosti o poplašných systémech a celé spektrum specializovaných nástrojů, jako je pc vybavení se specializovaným software, ale bude také umět přesně naplánovat celý útok na zabezpečený objekt, počínají deaktivací upozorňovacích zařízení až do deaktivaci samotné poplašné centrály.
Z přehledu výše vyplývá, že požadavky normy Grade 1 by měla splňovat zařízení a instalace určené k montáži maximálně v bytech nebo rodinných domech.

V případě veřejných institucí, prodejen, výrobních podniků a podobných objektů, se požaduje splnění požadavků norem Grade 2 a u vybraných (např. soukromé směnárny..)  GRADE 3.

Nejvyšší certifikát (Grade 4) je nezbytný pro ochranu takových objektů, kde se nacházejí nesmírně cenné věci, jako jsou galerie nebo muzea, banky a objekty se zvláštním významem, jako jsou vládní budovy a ministerstva.

Se stupněm zabezpečení (Grade) se pojí také kritéria frekvence pravidelného servisu samotné instalace a způsobu jejího napájení.

V případě Grade 1 se vyžaduje jedna servisní návštěva ročně

Grade 2 a 3 jsou dvě návštěvy ročně nebo jedna návštěva a jedna kontrola systému na dálku

Grade 4 vyžaduje dvě servisní návštěvy ročně.

Všechny normy platné pro poplašné systémy také předpokládají, že se v poplašném systému nachází přídavný zdroj napájení (zálohované napájení). Rozlišují se jeho dva druhy:

  • typ A: síťové napájení + nabíjitelné akumulátory,
  • typ B: síťové napájení + baterie.
Tabulka níže určuje, jakou minimální dobu funkčnosti poplašného systému (v hodinách) by měl zajišťovat instalovaný akumulátor při výpadku síťového napájení, aby splňoval požadavky dané platné normy.
Tab. 2. Minimální doba funkčnosti poplašného systému (v hodinách)

Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4
Typ A 12 h 12 h 24 h 24 h
Typ B 24 h 24 h 120 h 120 h

 

V případě bezdrátového přenosu signálů z detektorů do zabezpečovací ústředny, musí být pro ochranu komunikace před falšováním každého vysílače v systému přidělen identifikační kód. Nutný počet kódů dostupných v daném systému je v normě také určen.
Tab. 3. Počet dostupných kódů

Stupeň ochrany Počet kódů dostupných na zařízeních
Grade 1 100 000
Grade 2 1 000 000
Grade 3 10 000 000
Grade 4 100 000 000

 

Přísně určeny jsou i požadavky týkající se detekce ztráty bezdrátového spojení detektoru s ústřednou poplachového systému, případně jednotlivých bezdrátových komponet systému mezi sebou (pokud takovou komunikaci používají), které musí být chápáno jako závada. Níže je představena tabulka období dozoru bezdrátového spojení.
Tab. 4. Období dozoru bezdrátového spojení

Stupeň ochrany Zařízení vykazující, ovládající a vysílající poplach
Grade 1 240 minut
Grade 2 120 minut
Grade 3 100 s
Grade 4 10 s
Translate »